Verkkosivujen tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Magis Multimedia Oy (Y-tunnus: 0984416-2), Uudenmaankatu 1 20500 Turku, +358 2 274 7400, www.magis.com

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Tuomas Niinikoski, Uudenmaankatu 1 20500 Turku, +358 2 274 7400, tuomas@magis.com

Rekisterin nimi

Magis Multimedia Oy:n asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Markkinointi- ja asiakasrekisterissä pidetään Magis Multimedia Oy:n olemassa olevien ja uusien mahdollisten asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden tietoja. Markkinointi- ja asiakasrekisteriä pidetään asiakassuhteen hallinnointiin. Myös magis.com-sivuston yhteydenottolomakkeen kautta yhteydenoton jättäneet henkilöt tallentuvat tähän rekisteriin.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksessa:
Tuotteiden ja palveluiden markkinointii sekä tutkimusten, kampanjoiden ja kilpailuiden järjestäminen. Rekisterin tietoja käytetään suoramarkkinointiin, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

Rekisterin tietosisältö. Markkinointi- ja asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja

Asiakasnumero
Yrityksen nimi ja y-tunnus
Yhteyshenkilön/yhteyshenkilöiden etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Yhteydenottolomakeen sisältö
Tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen, ostamiseen, käyttämiseen, kehittämiseen sekä markkinointiin liittyviä tietoja
Postituslistat
Suoramarkkinointilupa- ja kieltotiedot
Verkkosivuillamme keräämme lisäksi automaattisesti IP-osoitteesi, selailun ajankohdan, verkkosivun jolta olet tulossa ja verkkosivu jolle siirryt.

Säännönmukaiset tietolähteet ja päivitystiheys

Magis Multimedia Oy:n asiakasyritykset ja näiden yhteyshenkilöt. Rekisteriä päivitetään viikoittain.

Henkilörekisterin säännönmukaiset tietojen luovutukset. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Markkinointi- ja asiakasrekisterintietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Markkinointi- ja asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Pois lukien mahdolliset suomalaiset viranomaispyynnöt.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen aineisto: asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa markkinointi- ja asiakasrekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot sekä pyytää mahdollisten virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- ja oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja se osoitetaan alussa mainitulle rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkastetaan aina kuvallisesta viranomaisen myöntämästä henkilöllisyystodistuksesta ennen tietojen antamista.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käsittely. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja se tulee osoittaa vastaavalle yhteyshenkilölle.

Evästeistä

Seuraamme verkkosivustomme käyttöä evästeillä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun käyt verkkosivulla. Jokaisella myöhemmällä vierailukerrallasi ne lähetetään takaisin verkkosivullemme tai toiselle verkkosivulle, joka tunnistaa evästeen. Evästeiden avulla keräämme mm. tietoa sivujen kävijämääristä.

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi.

Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).